Jag sorterar saker i en speciell ordning tills det känns helt rätt.