Jag kommer att bli mer uppmärksam på symptomen för ocd, och nu vet jag hur jag kan stötta och avlasta om jag får någon elev med ocd.