Mest intressant var att få konkreta exempel på vilka hinder elever med ocd möter i skolans vardag