Jag gjorde så många konstiga saker, att jag inte hade tid att leva normalt.