Tänk om jag sätter mitt finger under nålen på symaskinen i skolan.