Om uppdragsutbildning

Du har givit oss verktyg som vi inte visste fanns samt anhörigperspektivet som är oerhört viktigt när vi möter den här målgruppen. Du har även fördjupat oss i den verklighet som många av våra brukare lever i.

Konkreta exempel

Mest intressant var att få konkreta exempel på vilka hinder elever med ocd möter i skolans vardag

”Se ocd i skolan”

Jag kommer att bli mer uppmärksam på symptomen för ocd, och nu vet jag hur jag kan stötta och avlasta om jag får någon elev med ocd.