Andra artiklar

Nytt om OCD nr 2, 2024

Nytt om OCD nr 2, 2024

Ur innehållet: På jobbet: Hon handleder nya ocd- kliniker • Aktuellt: Amanda Romares bok blir film • Tema: Resa med...

Se ocd i skolan – en distansutbildning för skolpersonal.

Svenska OCD-förbundet startar ocd-kurs för skolpersonal

Många elever som har problem med skolgången kan i själva verket ha ocd (tvångssyndrom). Det menar Svenska OCD-förbundet som nu startar en kortkurs om ocd för skolpersonal.

Att gå i skolan när man har ocd (tvångstankar eller tvångshandlingar) kan innebära svåra hinder för inlärning. Nära 3 procent av befolkningen lider av ocd, eller 5 procent om man räknar med närliggande diagnoser. Debuten sker oftast under skolåren. I snitt finns det alltså minst ett barn i varje klass med ocd.

– Tvånget drabbar skolarbetet. En elev med ocd presterar ofta till hälften av sin förmåga, konstaterar förbundets ordförande Lena Nilsson.

Det är därför viktigt att skolorna lär sig att se tecknen på att allt inte står rätt till, menar hon. För en del elever med ocd kan problemet vara att det blir svårt att komma iväg till skolan, och hos många hemmasittare finns en diagnos i bakgrunden. För andra elever är det omöjligt att fokusera på skolarbetet för att orostankarna tar över. För ytterligare några tar tvångshandlingarna så mycket tid att skolarbetet blir lidande. Man fastnar framför handfatet på toaletten, för att man aldrig känner att händerna blir rena nog. Man måste placera pennorna i en viss ordning. Man är rädd att skada någon.

Sjukdomen kan vara svår att upptäcka, eftersom elever med ocd ofta försöker dölja sitt tvång, eller inte ens har fått en diagnos, konstaterar Lena Nilsson. Men hon menar att det finns goda skäl för skolan att vara uppmärksam.

För elever vars ocd upptäcks tidigt finns det hopp – både om ett fungerande skolgång och ett bättre liv.

– För elever vars ocd upptäcks tidigt finns det hopp – både om en fungerande skolgång och ett bättre liv, säger hon.

I skolan finns bra förutsättningar att upptäcka ocd, och skolpersonalens kunskap är viktig för att fler barn ska få rätt hjälp, menar förbundet. Med projektet ”Se ocd i skolan” vill de lyfta frågan och ge skolorna en chans att lära sig mer. Utbildningen är en distanskurs på ca tio timmar (under fem veckor) men förbundet erbjuder också en föreläsning för större grupper av skolpersonal.

– Det är alldeles för många elever som går genom skolan utan att få rätt hjälp. Det blir dyrt för samhället men framför att innebär det ett stort lidande för eleven och de anhöriga, säger Lena Nilsson.

Fakta: Ocd i skolan

Barn med ocd har:

  • 57% lägre sannolikhet att fullfölja gymnasiet.
  • Lägre betyg i alla ämnen i grundskolan.
  • 28% lägre sannolikhet att börja på universitet.
  • 41% lägre sannolikhet att fullfölja med en universitetsexamen.

Personer med OCD har:

  • Tre gånger högre sannolikhet att bli långtidssjukskrivna
  • 16 gånger högre risk att bli ”förtidspensionerade”
  • 72 % högre risk för långsiktig arbetslöshet.
  • 10 gånger högre risk att dö genom självmord
  • 5 gånger större risk för självmordsförsök.

Källa: Karolinska Institutets undersökning som bygger på över 15 000 personer med diagnosen ocd (Lorena Fernández de la Cruz et al, 2017)


Text: Krillan Ahlsén
Foto: Jeswin Thomas, Unsplash

Läs också:
E-kurs för skolpersonal
Tipsa din skola om kursen ”Se ocd i skolan”

2021-02-09

Liknande artiklar…

Nytt om OCD nr 2, 2024

Nytt om OCD nr 2, 2024

Ur innehållet: På jobbet: Hon handleder nya ocd- kliniker • Aktuellt: Amanda Romares bok blir film • Tema: Resa med...

Share This