Styrelsen

Lena Nilsson

Lena Nilsson

Ordförande

Lena Nilsson bor i Uppsala och arbetar som Seniorforskare i pedagogik och folkhälsa, lärarutbildning.

Hon tycker att kunskapen överlag kring att bemöta människor med särskilda behov behöver bli bättre. Inte minst gäller detta arbetsmarknaden. 

– Mina hjärtefrågor är respekt för rättigheter, universell utformning av utbildning, arbete, boende, tillgång till god och nära vård dvs de frågor som drivs av funktionsrättsrörelsen och även myndigheter men som har så svårt att få genomslag i verkligheten.

Man har rätt att arbeta efter sin förmåga. Det ger delaktighet och en bättre ekonomi för individen – vilket är hälsofrämjande i sig.

Kontakt:
Lena.nilsson@ocdforbundet.se

Gunilla Ekholm

Gunilla Ekholm

Vice ordförande

Gunilla Ekholm bor i Uppsala och har haft ett yrkesliv inom marknadskommunikation, information och journalistik och är numera pensionär

Hon har varit aktiv i Svenska OCD-förbundet nästan sedan start och arbetat för att de som har ocd ska få korrekt bemötande, snabbt få diagnos och rätt behandling.

–När ocd misstänks ska det vara själv- klart vart man vänder sig för hjälp, som ska finnas tillgänglig. Inte minst för barn och unga, där snabb diagnos och behandling ofta blir avgörande för personens möjlighet att få ett okej liv.

Särskilt engagerad är hon i frågor om hoarding (patologiskt samlande). Gunilla medverkar i olika sammanhang till att personer som lider av sjukdomen ska ha rätt till förståelse och respektfullt bemötande från samhällets alla delar och erbjudas rätt hjälp och behandling var som helst i landet.

Hon är även engagerad i anhörigfrågor relaterade till ocd.

Kontakt:
gunillae2@gmail.com

AnnKatrin Noreliusson

AnnKatrin Noreliusson

Ordinarie ledamot

AnnKatrin Noreliusson bor utanför Hudiksvall och arbetar som kognitiv NPF-coach, föreläsare och handledare. Hon är anhörig till vuxet barn med ocd och det har gjort att intresset för ocd har blivit starkt. Hon driver förutom Familjebalans även två poddar ”Familjebalanspodden – en podcast om NPF och psykisk hälsa”, Tvångspodden! Nyligen startade hon anhörigklubben OCDhjälpen.

– Min hjärtefråga är Anhörigskapet vid OCD.

Följ AnnKatrins podd på:

Kontakt:
info@familjebalans.se

 

Lisbeth Bergman

Lisbeth Bergman

Ordinarie ledamot

Lisbeth Bergman bor i Piteå och arbetar som apotekare. Hennes hjärtefråga är att göra sjukdomen mer känd och att sprida kunskap om behandling av ocd.

– Det är viktigt att sjukvården får mer kunskap om hur man kan behandla ocd, och då inte bara med skolmedicin och kbt utan även kunskap och öppenhet om andra metoder.

Kontakt:
Lisbeth.i.bergman@gmail.com

Bengt Olsen

Bengt Olsen

Ordinarie ledamot

Bengt Olsen bor i Uppsala och har varit VD i flera IT bolag, chef statlig myndighet QZ i 11 år, chefsprogrammerare UDAC och universitetslektor för UU.
Bengt vill att förbundet ska öka antalet medlemmar, både värva nya och behålla tidigare.

Förbundet ska fortsätta på-verkansarbetet i samarbete med professionen och öka kunskapen om ocd i allmänhet men till skolan i synnerhet.

Kontakt: Bengt.Olsen@ocdforbundet.se

Daniel Svensson

Daniel Svensson

Ordinarie ledamot

Daniel Svensson bor i Varberg och jobbar som pedagog inom skolan.

Hans hjärtefråga är att sprida kunskap om ocd i skolans värld.

Jag hoppas att vi får fler lokalföreningar under de närmaste åren. Hemsidor och sociala medier är viktiga kommunikationskanaler, men att träffas och dela livet över en fika är oslagbart.

Kontakt:
dasv71@gmail.com

Maria Engelbrektsson

Maria Engelbrektsson

Ordinarie ledamot

Maria Engelbreksson bor i Sollentuna, är Maria är civilekonom och har jobbat i många år med framför allt marknads- och försäljningsfrågor. Hon arbetar nu sedan två år tillbaka som lärare på en gymnasieskola. 

–Min hjärtefråga är alla människors lika rätt till utbildning och arbete.”

Hon tycker att det är extra viktigt att personer med ocd får rätt diagnos, rätt behandling och rätt stöd i samhället.
– Att kbt-behandling finns tillgänglig i hela landet och i tillräcklig utsträckning. 

Kontakt:
maria_engelbrektsson@telia.com

Dagny Fjällström

Dagny Fjällström

Ordinarie ledamot

Dagny Fjällström bor i Boden och är ordförande för lokalföreningen i Norrbotten.

– Sjukdomen måste bli mer känd och sjukvården behöver mer kunskap om ocd och vad det innebär att ha denna sjukdom. Många talar inte om att de bär på denna sjukdom för de känner skam och skäms och jag tror att det beror på att få känner till ocd. Många lider i det tysta.

Kontakt:
dagny.fjallstrom@ocdforbundet.se

Helena Rönnberg

Helena Rönnberg

Ordinarie ledamot

Helena Rönnberg bor i Stockholm och är chefredaktör för tidningen Handelsnytt.

Hon tycker att det är viktigt att frågor om psykisk ohälsa kommer högre upp på agendan för politiker och andra makthavare.

Jag vill bidra till att sprida kunskap om ocd, så att fler kan få diagnos och bra hjälp. Som anhörig har jag sett på nära håll hur tufft det är att leva med ocd, det är en ständigt närvarande skugga.

Kontakt:
helena.ronnberg@gmail.com

Foto: Madeleine Andersson

Anneli Blomberg

Anneli Blomberg

Suppleant

Anneli Blomberg bor i Stockholm och är utbildad journalist och webbkommunikatör. Hon har själv haft diagnosen sen 27 års ålder och vill att förbundet ska kunna informera och utbilda mer om ocd för att undvika skam och missförstånd. Särskilt viktigt är att unga får sin diagnos tidigt, så att de slipper felbehandling.   Kontakt: anneliceciliablomberg@gmail.com
Mats Skog

Mats Skog

Suppleant

Mats Skog bor i Åkarp och är engagerad i lokalföreningen i Malmö.

– Jag hoppas att vi kan öka medlems-antalet och få kontakt med fler som har ocd. Vi behöver nå ut ännu bättre med information om ocd till alla instanser i samhället och till allmänheten.

Kontakt:
m.g.skog@tele2.se

 

Valberedningen
Gustav Tellefsen (sammankallande)
Anna Fredriksson

Experter knutna till styrelsen
Susanne Bejerot, professor i psykiatri, överläkare, legitimerad psykoterapeut. Hon har även skrivit böcker som Tvångssyndrom/ocd: Nycklar på bordet (2011).

Sandra Bates, leg psykolog, leg. psykoterapeut och handledare i KBT. Hon. har också skrivit flera böcker, bland annat Om och om och om igen: Att behandla tvångsproblem med kbt (Natur & Kultur, 2010).

Sergej Andréewitch, psykiater med specialism inom ångestsjukdomar.

Henrik Pelling, barnpsykiater.

Christian Rück, psykiater, professor i psykiatri. Han har även skrivit boken Olyckliga i paradiset (Natur & Kultur, 2020).

Share This