Samtalsgrupp för personer med ocd och anhöriga/närstående

Stödgrupper för personer med ocd.

Foto: Ken Mages, Unsplash

Svenska OCD-förbundet anordnar samtalsgrupper i studiecirkelform. Samtalsgruppen träffas vid 10 tillfällen för att gemensamt gå igenom ett studiematerial om OCD och relaterade syndrom.

Gruppen:
Består av 6-10 deltagare samt 2 kursledare med egen erfarenhet av OCD och/eller erfarenhet som anhörig. I gruppen får man ingen behandling men mycket information samt stöd från andra i samma situation. Kursedarna har tillgång till handledning från personal inom psykiatrin, med kunskap om OCD och med KBT-kompetens.

Studiematerialet:
Är framtaget av Neuropsykiatriska behandlingsenheten, BUP i Uppsala, i samarbete med Svenska OCD-förbundet, och innehåller informationsfilmer, skriftlig information, diskussionsfrågor och hemuppgifter.

Pris:
Vid uppdragsbeställning: 25 000 kr, 10 träffar à 2 timmar, högst 10 deltagare (för medlemmar i OCD-förbundet kostar deltagande i intern stödgrupp endast 350:-/person).

Kontakt:
info@ocdforbundet.se

Share This