Samtalsgrupper

Svenska OCD-förbundet anordnar samtalsgrupper för personer som har ocd och deras anhöriga. Samtalsgrupperna genomförs ofta i studiecirkelform med 6-10 deltagare. Man träffas vid ca 10 tillfällen och går tillsammans igenom ett studiematerial om ocd och närliggande diagnoser.

Gruppen har kursledare med egen erfarenhet av ocd eller som anhörig. I gruppen får du bred information om ocd och möjlighet att dela erfarenheter med andra i samma situation.

Informationen och kursmaterialet är utformade för att stimulera till frågor och diskussion i gruppen. Det innehåller informationsfilmer och -texter, diskussionsfrågor och hemuppgifter. Det är framtaget av Neuropsykiatriska behandlingsenheten, ocd-teamet, vid BUP i Uppsala i samarbete med Svenska OCD-förbundet.

 

Exempel på teman och frågor som tas upp

  • Vad är ocd? Varför får man det?
  • Ocd och anhöriga
  • Behandling med KBT; exponering med ritualprevention
  • Återfallsförebyggande åtgärder
  • Närliggande diagnoser och syndrom
  • Lära sig leva med ocd
  • Söka hjälp

Kontakt
För mer information kontakta din lokalförening eller Svenska OCD-förbundets kansli på:
info@ocdforbundet.se

 

Just nu med Covid 19
Under rådande omständigheter gäller andra förutsättningar vår verksamhet än tidigare. I görligaste mån försöker vi att genomföra verksamhet digitalt och hoppas att kunna återgå till det normala så snart som möjligt.

test

Många uppskattar att träffa andra och utbyta erfarenheter.

Foto: Unsplash

Share This