Students with ocd av Gail B. Adams

Dr Gail Adams är en amerikansk pedagog och författare som under många år forskat kring barn med OCD. Hennes handbok riktad till skolpersonal ger en heltäckande beskrivning av OCD hos barn och ungdomar och hur problemen kan upptäckas och förstås. Läsaren får också konkreta och praktiska råd om hur man kan hjälpa dessa barn till en bra skolvardag. Språk: Engelska.

Kategori:

200,00 kr