Pressinformation


Har du frågor om ocd? Vill du intervjua någon som lever med OCD eller en anhörig?

Hör av dig till oss så hjälper vi till.

Lena Nilsson

Lena Nilsson

Ordförande

Krillan Ahlsén

Krillan Ahlsén

Kanslichef

E-post: krillan.ahlsen@ocdforbundet.se
Telefon: 08-628 30 30

Så många svenskar beräknas leva med ocd, 2,5 % av befolkningen enligt WHO.

%

Så stor del av de som får ocd utvecklar det i högstadiet eller gymnasiet.

Share This