Presentation i PowerPoint

Använd vår mall för PowerPoint-presentationer med OCD-förbundets logotyp och layout.

Ladda hem presentationen här

Du laddar då ner en zip-fil. Klicka på den för att komma åt de två mallarna:

  1. PPT-mall_OCD-Forbundet
  2. Exempelsides-mall_OCD-Forbundet

Lägg mallen på rätt ställe i datorn

Placera sen de nedladdade filarna i följande mapp.

Mac:
På engelska: Users/username/Library/GroupContainers/UBF8T346G9.Office/User Content/Templates

På svenska: Användare/ditt användarnamn/Bibliotek/GroupContainers/UBF8T346G9.Office/Användarinnehåll/Mallar

För att hitta biblioteksmappen gör du på följande sätt:
I Finder, håll ner Option-tangenten när du använder Gå-menyn. Bibliotek ligger under den aktuella användarens startkatalog.

Eller:
Ett annat enklare sätt är att öppna den en första gång, gå till arkiv och välja Spara som mall. Den väljer automatiskt rätt mapp.

PC:
C:\Users\username\AppData\Roaming\Microsoft\Templates

Sökväg Windows 10:
C:Användare\username\Dokument\Anpassade Office-mallar

Eller:
Öppna filen “PowerPoint-mall.potx” och välj sedan “spara som”. I dialogrutan som då visas där ni ska välja namn på filen ändrar ni först inställning för filformat till “PowerPoint Template (*.potx)”. Microsoft kommer då per automatik spara ned filen på rätt plats på datorn. Dock väljer ni själva vilket namn ni vill ge mallen.

Open Office
Om du inte har tillgång till Powerpoint i Microsoft Office, se instruktion för att använda mallen i gratisprogrammet Open Office.
Maila till barbro.olander@ocdforbundet.se om du behöver presentationsmallen i Open Office.

Se filmen med tips om hur du använder presentationen

Den som vill kan lägga till presentationen som en mall i sin mapp för PowerPoint, men det går också att använda presentationen som den är, och bara spara om den om du vill göra en ny variant.

Om du inte vill spara den som mall kan du hoppa över filmens första 20 sekunder.

Share This