OCDnet

OCDnet


OCDnet är ett säkert socialt medium som är avsett för OCDförbundets medlemmar. Där finns ett mejlsystem, varje användare har en blogg och en presentation. Där finns chatmöjligheter med såväl text som video. Där finns mängder med värdefull kunskap, t ex i OCDbiblioteket bl a om senaste forskningen och faktablad. Det finns möjligheter till diskussioner inom olika aspekter av OCD. Det finns ”rum” för arbetsgrupper och expertgrupper. Fn används systemet av styrelsemedlemmar och funktionärer. Prel avses OCDnet öppnas för medlemmar i månadsskiftet okt – nov i år.

Klicka på bilden ovan för att komma till inloggningssidan.