Andra artiklar

Nytt om OCD nr 2, 2024

Nytt om OCD nr 2, 2024

Ur innehållet: På jobbet: Hon handleder nya ocd- kliniker • Aktuellt: Amanda Romares bok blir film • Tema: Resa med...

Ocd lyfts fram i nationellt skolråd

Nu tar Svenska OCD-förbundet tar plats i Specialpedagogiska skolmyndighetens nationella intresseråd. Det innebär en större möjlighet att lyfta frågor om ocd (tvångssyndrom) in i skolvärlden.
– Efter tjugo år som lärare vet jag att ocd är en okänd diagnos för flertalet som arbetar inom skolans väggar, och då är det ju också svårt att uppmärksamma symtomen, säger Daniel Svensson som kommer att representera förbundet.

Specialpedagogiska skolmyndigheten, SPSM arbetar för att barn, unga och vuxna oavsett funktionsförmåga ska få förutsättningar att nå målen för sin utbildning. Ledamöterna i intresserådet utses efter förslag från bland annat Specialskolornas föräldraråd, Funktionsrätt Sverige och organisationer inom funktionshindersrörelsen som organiserar barn, unga eller vårdnadshavare med koppling till förskola, skola eller vuxenutbildning.

Daniel Svensson, som är styrelseledamot i Svenska OCD-förbundet, nominerades av Funktionsrätt Sverige, en paraplyorganisation för svenska funktionsrättsorganisationer. Han sitter som ledamot under perioden 2021-2022.

– Tidig upptäckt är superviktigt för att tvången inte ska hinna få för mycket kraft och påverka såväl skolarbetet som det sociala livet. Här kan skolan hjälpa både barnet och vårdnadshavarna genom information och rätt stöd, säger, säger Daniel Svensson, som möter han elever med alla slags funktionsnedsättningar i skolan i sitt arbete som lärare.

2021-04-08

Liknande artiklar…

Nytt om OCD nr 2, 2024

Nytt om OCD nr 2, 2024

Ur innehållet: På jobbet: Hon handleder nya ocd- kliniker • Aktuellt: Amanda Romares bok blir film • Tema: Resa med...

Share This