Ur innehållet: Tema: Läkemedel • Läkemedel effektiva vid tvångssyndrom • Rätten till läkemedelsfri behandling • Hon vill skrota skammen runt ocd • Unika hunden Molle kan urskilja tvång • Smoothies för bättre hälsa • Mindre, men fler, djur- och musikläger • Ökning av ocd under pandemin • Om samlarsyndrom bland unga •
Ledaren från ordförande Lena Nilsson:

”Man kan vara medlem på olika sätt”

Välkomna tillbaka till vardagen! En bra nyhet inför hösten är att vi har ny personal på kansliet, Krillan och Nina! De kommer att presentera sig i ett nyhetsbrev till alla medlemmar.

Efter en vår och en sommar som inte liknat något vi varit med om tidigare väntar nu en höst som förmodligen inte heller kommer att bli som vanligt. Vi får försöka hålla ut, vissa saker som tvång till exempel kan ha blivit oändligt mycket jobbigare, vilket visas av resultaten i den undersökning som presenteras i tidningen och kan läsas i sin helhet på vår hemsida. Men den visar också att många upplever att tvånget att tvätta sig nu har blivit till en dygd, något ”normalt” som alla uppmanas att göra. Kanske är det så att oro över covid 19 har ökat intresset för att vara med i OCD-förbundet. Det har kommit många nya medlemmar den senaste tiden. Vi behöver bli ännu fler. Man kan vara medlem på olika sätt, givetvis genom att delta i det lokala föreningsarbetet men man kan ”bara” vara medlem och på det viset både stödja förbundet och få del i hur kunskaperna om ocd ökar.

Inför hösten planeras digitala föreläsningar i informatörsprojektet. Föreläsaren kan sitta var som helst och åhörarna kan befinna sig i Norrbotten eller i Skåne eller någonstans däremellan. Det blir en fantastisk möjlighet att öka deltagandet i förbundets erbjudanden. Även cafékvällar och samtalsgrupper kan genomföras digitalt och öka samhörigheten i förbundet.

Stockholmsföreningen har just gett terminens första föreläsning. Vera Nordlander berättade om hur träning kan hjälpa vid ocd och hur hela familjen kan involveras. Det anknyter till temat för detta nummer, nämligen olika sätt bemöta och leva med ocd. Det kan finnas alternativ till läkemedel och kbt, vilket kampanjen för rätt till läkemedelsfri behandling arbetar för.

Inför hösten gör projektet Se OCD i skolan en nystart. En digital pilot-utbildning om hur skolpersonal kan upptäcka och stöda barn med ocd genomfördes hösten 2019. Cirka femton personer från olika skolor deltog. Med utgångspunkt från deltagarnas synpunkter har materialet uppdaterats och marknadsförs nu till skolor. Jag får frågor om det emellanåt – hur ska vi informera vårt barns skola? Känner du till någon skola som vill delta? Hör av er med idéer om det!

Lena Nilsson
Ordförande för Svenska OCD-förbundet

Share This