Ur innehållet: Sundsvall får ny OCD-förening • Starta en förening • Krönikör: Kela Dahlén • Hitta det storslagna Sverige • Krönika om pandemilivet • Psykologen om bästa sättet att motivera andra • Ocd-kursen förändrade min dotters liv” • Naturen ger dig livskraft • Utdrag ur Linda Skugges nya bok • Det hände i förbundet under året •

”Vill du också starta en lokalförening?”

I år är det dags för förbundsstämma. Den måste förstås bli digital. Det är något nytt som vi helt enkelt har fått lära oss. Inte alldeles enkelt, men vi får göra så gott vi kan. I nuvarande styrelse som valdes 2019 tycker vi att tiden gått fort och att det är nu vi börjar bli varma i kläderna.

Styrelsen har tagit fram ett förslag till nya stadgar enligt ett uppdrag från tidigare år. De nya stadgarna hoppas vi ska fungera på ett tydligare sätt. Vi föreslår att namnet ändras till Ocd-förbundet. Det är en förenkling och de fl esta förbund har den typen av namn. De nya stadgarna hoppas vi ska antas av förbundsstämman. OCD-förbundet arbetar intressepolitiskt. Det betyder att vi jobbar för att förbättra villkoren för oss som är berörda av ocd. Det handlar om ökade kunskaper runt om i samhället, om tidig upptäckt, arbeta för bättre vård i den egna regionen – att den med ocd ska ha möjlighet att leva ett vanligt och värdigt liv.

Vi behöver bli fler medlemmar och fl er föreningar som kan påverka regionernas vård. För det behöver vi hjälpas åt. Hur kan du värva medlemmar? Vi har tolv föreningar, det finns alltså vita fläckar där det saknas en förening. Våga starta om det saknas i din kommun eller region.

Gör det enkelt, det finns vägledning hur man går tillväga på förbundets hemsida. Gör roliga saker tillsammans! Inspireras av Västernorrlands nybildade förening som träffas och spelar badminton.

Under hösten lärde vi oss att gå på föreläsning och att ha möten på distans. Under några av föreläsningarna som arrangerades i OCD-förbundets regi var det cirka 100 deltagare, det är en fantastisk möjlighet att ”ses”. Men vi behöver träffas i verkligheten och göra roliga saker utomhus. Låt oss fortsätta med det. 2021 är ”friluftslivets år”.

Forskning visar att genom att göra roliga saker blir det mindre tid för tvång. Ta kontakt med din lokalförening, gör något roligt tillsammans. Finns det ingen förening där du bor? Som sagt – starta en. Du kan få hjälp av OCD-förbundet, och du kan också ta hjälp av ett studieförbund eller av Funktionsrätt. Ju fler föreningar, desto fler kan vi hjälpa och desto större inflytande får vi. Och det blir fler möjligheter att träffas och ha kul!

Lena Nilsson
Ordförande för Svenska OCD-förbundet

Share This