En digital kurs för medlemmar där du lär dig att praktisera självmedkänsla i vardagen. Självmedkänsla innebär att inte värdera sig själv som bra eller dålig, utan att acceptera sig själv som man är. Det handlar också om att behandla sig själv med samma vänlighet och medkänsla som vi skulle visa en god vän. 

I kursen ingår både teori och praktiska övningar med hemuppgifter, ledare är Daniel Fehrnström. Gruppen träffas under fyra veckor. 

Tisdagar 17.30-20 via zoom

Start 14 februari

Kostnad 50 kronor

Begränsat antal deltagare, sista dag för anmälan: 5 februari.

Läs mer

Share This