Andra artiklar

Nytt om OCD nr 2, 2024

Nytt om OCD nr 2, 2024

Ur innehållet: På jobbet: Hon handleder nya ocd- kliniker • Aktuellt: Amanda Romares bok blir film • Tema: Resa med...

Jobba hemma kan vara utmanande för den med en funktionsnedsättning.

Jobba hemma – en nödlösning som är här för att stanna

För vissa leder hemarbete till en flexiblare tillvaro, men för den med psykisk ohälsa eller funktionsnedsättning kan det vara utmanande. Om hemarbetet är här för att stanna krävs nytänkande för att alla ska inkluderas, menar flera intresseorganisationer.

Folkhälsomyndighetens påbud om att de som har möjlighet ska fortsätta jobba hemifrån i höst hörsammas av många arbetsgivare. Skrivbord efter skrivbord står fortfarande oanvänt ute på kontoren. Men vad innebär det för de anställda? Att vara hänvisad till hemarbete har inneburit påfrestningar för många – inte minst de grupper som redan tidigare haft problem med psykisk ohälsa och social isolering.

– Det senaste halvåret har det onormala blivit normalt i arbetslivet. Och nu signalerar de svenska arbetsgivarna att trenden med mer hemarbete kan vara här för att stanna. Fler än någonsin arbetar hemma, men det saknas goda exempel på hur en sådan arbetsplats ska utformas, säger Beatrice Ikonen, projektledare för Arbete trots psykisk ohälsa på Riksförbundet för social och mental hälsa (RSMH).

”Man kan aldrig gå ifrån jobbet”
RSMH har tillsammans med Funktionsrätt Sverige arrangerat ett webbinarium där man talade om det nya, gränslösa hemarbetet.

– Det gränslösa arbetet laddas med positiva attribut som flexibel, nätverkande, tillgänglighet, förtroendearbetstid. Men att jobba hemma är inte bara positivt. Problemet med hemarbete är att man aldrig kan gå ifrån jobbet. Utmaningen är att skapa en balans mellan privatliv och arbetsliv. Det ställer stora krav på arbetsgivarna. Arbetsledarna måste ha kontroll över medarbetarnas tid. Hjälpa dem att prioritera. I det ingår att reagera om en medarbetare svarar: ”Det där fixar jag, du har det imorgon bitti”, på ett mejl som skickas sent på eftermiddagen, säger Beatrice Ikonen.

Vi måste arbetsleda oss själva
Redan i somras varnade Folkhälsomyndigheten för att hemarbetet kunde leda till ökad psykisk ohälsa. Hur det har blivit är för tidigt att säga, ännu finns ingen svensk forskning att luta sig emot. Arbetsmiljöverket har fått i uppdrag av regeringen att höja kunskapen om risker i den organisatoriska och sociala arbetsmiljön kopplade till pandemin. Insatserna ska fokusera på anställda inom vård och omsorg samt på personer som jobbar på distans. Hem-arbetet ställer nya krav på oss, inte minst att kunna organisera arbetsdagen och arbetsleda oss själva. Det är en utmaning för människor med psykisk ohälsa eller kognitiva funktionsnedsättningar. Där finns det ett stort behov av struktur, rutiner och en daglig arbetsledning.

Hemarbetet riskerar också att leda till ökad ensamhet och i värsta fall social isolering, eftersom arbetsplatsen är den viktigaste platsen för sociala relationer. Arbetet blir dessutom mer gränslöst när det blivit allt lättare att utföra uppgifter och bli nådd på distans, menar Beatrice Ikonen.

– Det krävs ett nytt tänk för att hemarbetet verkligen ska fungera för olika människors behov. Nu behöver vi forma ett arbetsliv som bättre tar tillvara människors olikheter och förmågor, säger hon.

En befrielse för många
Under webbinariet påpekar flera deltagare att hemarbete och möten på distans också kan vara något positivt.

– På våra onlinemöten ser vi deltagare som vi aldrig tidigare har sett på de fysiska mötena. För vissa grupper leder ju onlinemöten till ökad tillgänglighet. Vi får inte glömma att många ser positivt på hemarbete. De uppskattar att det blir färre resor och mer tid till familjen, säger en deltagare.

– Många är ju inte förtjusta i snacket vid kaffeautomaten. Att få arbeta hemma, i sin trygga miljö, och slippas trängas in i sociala sammanhang som man ändå inte tycker om är ju en befrielse för många, menar en annan.

Betrice Ikonen håller med. På lite sikt, när pandemin ebbat ut, tror hon att hemarbetet kommer falla tillbaka, men kanske kommer det aldrig att bli som förr.

– Frågan är hur framtidens arbetsliv kommer att se ut. Det finns IT-företag som sagt upp sina kontor. Vi kanske aldrig går tillbaka till det som vi kallade ”det normala”. Det nya arbetslivet kräver flexibilitet och individanpassning. Att jobba hemma får ju inte bli en lösning bara för att det är ekonomiskt fördelaktigt eller för att man inte har något annat att erbjuda.

Emil Erdtman, som jobbar med forskning och utveckling på området funktionshinder och funktionsnedsättning, undrar hur det ska gå för den unga generationen – de som inte har någon arbetslivserfarenhet att tala om.

– Jag tänker på de unga, de som inte har socialiserats in på arbetsmarknaden ännu. De vet ju inte hur en arbetsdag ser ut. Där har vi ett stort ansvar, de måste få en bra start i yrkeslivet. På Funktionsrätt Sverige har vi börjat med digitala morgonmöten klockan 8.30 och det tycker jag funkar väldigt bra. Det ramar in mina arbetsdagar, ger mig en struktur. Då sitter jag färdig vid datorn och vet att arbetsdagen ska börja.

Det krävs nytänkande
Men hur ersätter man egentligen kaffeautomaterna och aw:n? Var hämtar vi inspiration i framtidens gränslösa arbetsliv?

– En arbetsplats skapar mening för många. Det ramar in livet och arbetsdagen. Med hemarbetet försvinner också de informella samtalen. Lunchrumssnacket och pratet vid kaffeautomaten. Det kan man förstås också lösa digitalt. Man kan samlas på ett digitalt möte utan agenda. Men jag tror att man artificiellt måste skapa de naturliga samtalen, säger Emil Erdtman.

Men kommer jobba-hemma-trenden att överleva pandemin? Ska distansarbete nu bli normen? Ja, det är det ingen som vet. Om hemarbetet är här för att stanna krävs det nytänkande för att alla ska inkluderas, menar intresseorganisationerna.

En viktig grundfråga är ansvaret för arbetsmiljö, och här gäller att arbetsgivaren har ansvar för arbetsmiljön oavsett om arbetsplatsen är i företagets lokaler eller i hemmet. Både arbetsmiljölagen och Arbetsmiljöverkets föreskrifter gäller. Den anställde ska delta i arbetsmiljöarbetet genom att rapportera risker som skulle kunna leda till sjukdom eller olycksfall. Arbetsgivaren är i allmänhet skyldig att förse distansarbetaren med de verktyg som behövs för arbetet, som dator, mobiltelefon och teknisk support.


För att bygga ett arbetsliv för alla behöver vi:

•  Göra rätt från början – utforma arbetslivet utifrån ett mångfaldsperspektiv.

•  Säkerställa att arbetsgivare får tillräckligt stöd för att möjliggöra skäliga anpassningar på arbetsplatsen – oavsett om arbetet sker hemma eller i en arbetsplatslokal.

•  Ta fram nya politiska lösningar och stöd till arbetsgivare och rekryterare.

•  Säkra en balans mellan frihet, krav och sociala behov i den psykosociala arbetsmiljön – låt inte hemarbetet bli en ny källa till psykisk ohälsa.

(Källa: Funktionsrätt Sverige och Riksförbundet för social och mental hälsa.)

Läs också: 5 smarta tips när du jobbar hemma

Text: Anna Wahlgren

Den här artikeln har publicerats i vår medlemstidning Nytt om ocd. Vill du läsa alla artiklar i tidningen? Bli medlem hos oss så får du vår tidning hem i brevlådan. 

2020-12-21

Liknande artiklar…

Nytt om OCD nr 2, 2024

Nytt om OCD nr 2, 2024

Ur innehållet: På jobbet: Hon handleder nya ocd- kliniker • Aktuellt: Amanda Romares bok blir film • Tema: Resa med...

Share This