En enhetlig profil gör förbundets kommunikation tydligare och lättare att känna igen. Här hittar du vår grafiska profil, och kan även ladda alla logotyper.

Logotyp

Klicka på loggan för att ladda ner en högupplöst variant.

Logotyp OCD-förbundet svart
Logotyp OCD-förbundet

Märket

Snurren utan namn används när det inte går att få plats med den fullständiga logotypen, t ex som symbol i sociala medier som Instagram och Facebook. Det är viktigt att namnet OCD-förbundet står i nära anslutning till symbolen.

Klicka på bilden för att ladda ner en högupplöst variant.

Miniatyr symbol OCD-förbundet

Logotyper för lokalföreningar

Här hittar ni logotypen för er lokalförening.

Typsnitt

Vi använder följande typsnitt:

Tryckta material
Rubriker:
Helvetica Bold

Brödtext:
Helvetica (flyer, annonser, powerpoints eller folder mm)
Garamond (för längre texter).

På webbsidor
Helvetica

Alternativa typsnitt för den som inte har Helvetica:
Neue Haas Grotesk Text Pro (är gratis och följer med Office-paketet), Avenir, Calibri eller Verdana.

 

Färger

Normalt använder vi svart text på vit bakgrund. Detaljer och logotyp i rött. Använd de kompletterande färgerna med försiktighet. Kontakta gärna kansliet om du är tveksam.

Rubriker:
Använd svart, orange eller mörklila.

Löpande text:
Använd i första hand svart.

Korta texter på färgplattor:
Färgplattor i ljuslila, beige och ljusblå passar med text i svart eller mörklila.
Färgplattor i mörklila och röd passar med vit text.

Svart

R: 0
G: 0
B: 0

#000000

CMYK: 91-79-62-97

Vit

R: 255
G: 255
B: 255

#FFFFFF

CMYK: 0-0-0-0

Röd

R: 240
G: 96
B: 70

#F06046

CMYK: 0-74-71-0

Mörklila

R: 81
G: 53
B: 183

#5135B7

CMYK: 85-82-0-0

Beige

R: 252
G: 236
B: 232

#FCECE8

CMYK: 0-11-8-0

Ljuslila

R: 225
G: 195
B: 244

#E1C3F4

CMYK: 16-28-1-0

Ljusblå

R: 183
G: 208
B: 231

#B7D0E7

CMYK: 33-11-5-0

Frågor och svar om vår uppdaterade grafiska profil

 

Varför gör vi det här?
Numera söker en övervägande del människor information via sina mobiler. Det medför att informationen behöver presenteras på ett tydligare och ”renare” sätt för att nå uppmärksamhet, eftersom bilder, texter och symboler upplevs annorlunda på en väldigt liten skärm jämfört med en stor dator.

Det är också en förhoppning att uttrycket ska uppfattas samtida och ta för sig på ett tydligt sätt i sociala medier-kanaler.

 

Vad är nytt?
Vår röda färg är något förändrad, ett par komplementfärger är tillagda och vi har lagt till ett särskilt typsnitt för sociala medier. Vår logotyp är justerad så att den är förenklad och lättare att läsa på liten skärm.

 

Har förbundet bytt namn?
Nej, vi heter fortfarande Svenska OCD-förbundet. Däremot lyfts inte ordet ’svenska’ fram i logotypen längre. I vår kommunikation utåt kommer vi också att skriva ”OCD-förbundet”.

 

Hur kommer det se ut?
Se bifogad grafisk manual.

 

Hur påverkar det vår lokalförening?

Ni bör byta ut logotypen på de ställen där det är möjligt, t ex webbsida, sociala medier och digitala mallar mm.

 

Ska vi slänga material, som kuvert och broschyrer?

Nej, det behöver ni inte göra. Övergången till ny grafisk profil görs successivt, och ni kan fortsätta att använda kuvert och broschyrer under en övergångsperiod på två år.

 

Vem betalar för justeringarna på vår hemsida eller sociala medier?

Att byta ut logotyp och justera färger på webbsidor kan ta olika tid beroende på hur man har placerat dem. Ligger de i webbsidans huvud går bytet relativt lätt. Ligger de på bilder tar det längre tid. Kansliet kan bistå med hjälp, i annat fall kan förbundet hjälpa till med rimlig kostnad för detta.

 

Vem betalar när vi behöver justera vårt tryckta material?

Justering av tryckta material kan göras successivt, vilket innebär att äldre material kan fortsätta att användas under två år (till oktober 2023). Har ni material som ni har planerat att använda längre än så kan ni höra av er till kansliet kring detta.

 

Profilmaterial

Förbundet planerar att ta fram nya dukar och roll-ups (eller vepor). Lokalföreningarna har då möjlighet att få en duk och en roll-up (eller vepa) gratis.

 

Logotyp för lokalföreningar

Logotypen kommer även att tas fram för alla lokalföreningar.

 

Vad kostar den här förändringen?

Arbetet har gjorts pro bono, som ett projekt av en grupp från Berghs school of communication. Eftersom vi inte vill att den här förändringen ska medföra onödiga kostnader har vi valt en övergång över två års tid. Då slipper vi slänga material, och i stället passa på att ändra när det ändå är dags att trycka upp nytt.

 

Självklart medför det ett visst arbete för er i lokalföreningen med att lägga in det nya, men hör av er till Krillan Ahlsén på kansliet så kan vi bistå med det.

 

 

Vid frågor, hör gärna av dig till Helena Rönnberg, ordförande, eller Krillan Ahlén, kanslichef.

 

Share This