Andra artiklar

Nytt om OCD nr 2, 2024

Nytt om OCD nr 2, 2024

Ur innehållet: På jobbet: Hon handleder nya ocd- kliniker • Aktuellt: Amanda Romares bok blir film • Tema: Resa med...

Appar för ocd.

Populärt med appar för ocd

Det finns idag ett stort utbud av behandling via appar för ocd och relaterade tillstånd. Utvärderingar bland unga visar att de tycker att det är bra med påminnelser och att de vill ha fler andningsövningar och filmer.

Det berättar Maria Mårtensson, som arbetar med digitala stöd och e-hälsa vid barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) vid Akademiska sjukhuset i Uppsala. Där är hon med och utvecklar och utvärderar verktyg såsom appar och hemsidor, som personer med ocd och relaterade diagnoser kan ha stor hjälp av.

Det finns många appar idag som enkelt kan laddas ner i mobilen och användas för ångesthantering, andningsövningar och känsloreglering med mera.

App med arbetsblad
Sedan finns appar för dem som är inskrivna hos BUP och går i behandling för exempelvis tvångssyndrom och relaterade diagnoser. Då kan appen innehålla arbetsblad, dagboksfunktioner, olika övningar och exponeringar och fungera som ett stöd mellan sessionerna hos behandlaren. För dessa behövs inloggningsuppgifter och lösenord. I grunden handlar det om att först förstå vad ocd är och vad som utlöser ens tvång, och utifrån det kan en app användas som ett stöd och ibland ersätta papper som annars kanske måste tas hem, fyllas i och tas med tillbaka till nästa session.

– Det är viktigt att de digitala verktygen anpassas efter den enskilde, så att de verkligen blir det stöd de är tänkta att vara, säger Maria Mårtensson.

I pilotomgångar när unga fått pröva verktygen har de tyckt att det är bra att kunna få påminnelser via appen. De unga ser gärna fler andningsövningar, fler filmer och fler övningar i att hantera ångest, berättar Maria Mårtensson. Dessutom tycker de att det är för lite färg i apparna, och att det inte får bli för stela och tråkiga verktyg.

BUP i Uppsala arbetar med en rad olika digitala verktyg och har utvecklat flera hemsidor för unga med psykisk ohälsa. Snorkel heter en av dem, och till den är två olika appar kopplade (se lista med appar).

Kan välja roll
Självhjälp på vägen heter en annan hemsida och den är ett lite annorlunda digitalt verktyg. Där kan du välja roll som barn, ungdom, förälder, lärare eller vårdpersonal och få information och kunskap kring diagnoserna ocd, adhd, autism, Tourettes syndrom och bipolär sjukdom. Där finns filmer om exempelvis tvättvång och om hur det kan vara att gå igenom en behandling.

Kbt via internet har prövats för unga med goda resultat.
– Det kan för en del, som kanske bor långt bort från en mottagning, vara jättebra att kunna delta i behandling utan att behöva åka iväg vid varje behandlingstillfälle.

Även BUP i Region Stockholm har utarbetat olika appar som verktyg vid behandling av exempelvis ocd. Det finns appar för att reglera sin sömn eller som hjälp för att upprätta en krisplan, så att den drabbade till exempel i förväg vet vad hen ska göra i situationer som kan bli särskilt ångestladdade.

På International OCD Foundations hemsida går det att hitta fler appar specifikt framtagna för att hjälpa till att minska tvång.

14 appar som kan hjälpa din ocd

Text: Elin Engström

Det här är en artikel som har publicerats i vår medlemstidning Nytt om ocd. Vill du läsa all artiklar i tidningen? Bli medlem hos oss så får du vår tidning hem i brevlådan. 

2020-01-17

Liknande artiklar…

Nytt om OCD nr 2, 2024

Nytt om OCD nr 2, 2024

Ur innehållet: På jobbet: Hon handleder nya ocd- kliniker • Aktuellt: Amanda Romares bok blir film • Tema: Resa med...

Share This