Forum

Svenska OCD-förbundets diskussionsforum är stängt!


Forumet är STÄNGT för nya inlägg och editering, men finns kvar som arkiv för de som vill läsa gamla inlägg. Detta forum är inte kvar i förbundets regi.  Vi arbetar för att ta fram ett nytt forum där vi kan bistå med både moderatorer och svar på era frågor.

Det är fortfarande oklart när vi kan bli klar med detta.