Här kommer vi att samla länkar till forskning, studier mm som pågår eller har pågått de senaste åren.

Exponeringsbaserad kbt för barn och unga med ocd
Insatsen har utvecklats inom barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) i Lund och bygger på bästa tillgängliga forskning.
Exponeringsbaserad KBT för barn och unga med OCD


Om OCD i ett historiskt perspektiv
Läkartidningen, 2009

Share This