Förbundsstämma 2023

Den 13 maj håller OCD-förbundet stämma där vi bestämmer verksamheten för nästa två år och väljer ny styrelse. Även den här gången genomförs den digitalt, vilket har fördelen att man kan delta från hela landet.

Vilka får komma?
Både medlemmar och förtroendevalda är välkomna på stämman.

Vilka får yttra sig och rösta?
Endast närvarande ombud och förbundsstyrelseledamöter har yttrande-, förslags- och rösträtt. Förbundsstyrelseledamot äger dock inte rösträtt i fråga om ansvarsfrihet för styrelsen eller vid val av revisorer och revisorsuppleanter

Behöver man anmäla sig?
Ja, alla som ska komma på stämman behöver anmäla sig (se adress i sidoruta).

Hur får man handlingarna?
Alla handlingar läggs ut på webben. De kommer också att skickas ut direkt till ombud, ordföranden, förbundsstyrelsen, valberedning och anställda.

Välkommen!

Nedräkningen har börjat

Dag(ar)

:

Timme(s)

:

Minut(er)

:

Andra(s)

Fakta

Lördagen den 13 maj kl 14.00 är det dags för förbundsstämma.

Var: Google meet (länk skickas ut när du anmäler dig)
När: 14.00
Hur anmäler jag mig: mejla frida.knutsson@ocdforbundet.se och berätta att du vill vara med, så får du en inbjudan

Share This