Gör din röst hörd – delta i vår enkät!

Svenska OCD-förbundet genomför just nu en enkätundersökning och vi hoppas att du vill delta. Dina svar ger oss en bättre bild av hur det är att leva med ocd i Sverige idag.


OCD-förbundet kommer under hösten att genomföra en enkätundersökning för personer över 18 år, som kan bidra till att ge en klarare bild av hur personer med ocd och/eller ett relaterat syndrom upplever sin livsituation, hälsa samt mötet med hälso- och sjukvården. 

Besvaras i webbformulär
Enkätundersökningen skickas ut via mail till våra medlemmar, och frågorna kan besvaras i ett webbformulär. Vi kommer också sprida information om enkäterna i andra kanaler för att finna fler respondenter.

Full anonymitet utlovas
Vi använder oss av ett enkätverktyg från företaget Questback som garanterar fullständig anonymitet för samtliga deltagare i undersökningarna. För mer information, se faktaruta.

Hjälp oss att påverka
Med hjälp av ny kunskap kan vi lättare påverka beslutsfattare inom till exempel vård och skola. Dina svar bidrar också till att vi i förbundet får mer erfarenhet, och kan sprida information vidare på vår webbsida och medlemstidning.

 

Ditt svar är viktigt!


Helena Rönnberg
Ordförande Svenska OCD-förbundet

Tack för att du deltar

Den insamlade informationen kan användas för att:

  • Ge OCD-förbundet, föreningarna och medlemmar en tydlig och klar bild av hur situationen ser ut för drabbade och anhöriga i olika avseenden i olika delar av landet.
  • Ge oss bättre möjligheter att bedriva ett intressepolitiskt arbete.
  • Sprida information för att öka uppmärksamheten och kunskapen omkring OCD och relaterade syndrom.
Banner Informatörsprojektet

Vilka står bakom enkäten: Svenska OCD-förbundet i samarbete med Questback
När: september – november 2021
Vem kan fylla i: Du som är över 18 år och har diagnosen ocd, bdd, samlarsyndrom, dermatillomani eller trichotillomani.
Kontaktperson: Klas Lionell
För frågor, mejla: klas.lionell@ocdforbundet.se

Du är helt anonym!

Enkäten genomförs med ett enkätverktyg från företaget Questback, som garanterar fullständig anonymitet för samtliga deltagare i undersökningarna.

Inte ens vi som arbetar med enkäten kommer kunna se vem som har svarat.

Läs mer om enkätverktyget vi använder oss av: www.questback.com

Logotyp Questback

Så redovisar vi resultatet

Resultat av undersökningarna kommer att redovisas på den här webbsidan i form av ett statistiskt sammanställt material, så att de som har besvarat enkäterna och alla andra medlemmar kommer kunna se det när arbetet är färdigt.

Det kommer att vara underlag för framtida opinionsarbete mot media och politiker, och även presenteras här på vår webbplats.

Enkät för anhöriga

En enkätundersökning kommer också att genomföras senare under året för anhöriga med frågor om hur de upplever sin situation i olika avseenden. Även två undersökningar riktade mot hälso- och sjukvården är planerade att genomföras.

Share This