GPCC (Centrum för personcentrerad vård vid Göteborgs Universitet) söker deltagare till en forskningsstudie som handlar om anhörigas perspektiv på suicidpreventiv vård. Syftet är att undersöka hur man kan göra vården mer personcentrerad, stärka vårdkvaliteten och öka patientsäkerheten. Den som deltar behöver vara över 18 år, men det spelar ingen roll vem den närstående är/var eller vilka band man hade sinsemellan.

Studien genomförs som fokusgruppsintervju. Som deltagare väljer man om man vill delta i fysisk eller digital grupp. De digitala träffarna genomförs online. De fysiska intervjuerna bokas in i de städer/orter där det finns tillräckligt många anmälda. Under mars 2024 kommer vi att resa genom landet för att möta de personer som har önskat bli intervjuade på plats.

Studien är godkänd av Etikprövningsmyndigheten. Mer information finner du via denna länk:

Kontakt: Malin Rex, doktorand vid Institutionen för vårdvetenskap och hälsa, Göteborgs Universitet

Mail: malin.rex@gu.se

Telefonnummer: 0761-199908

Share This