Karolinska institutet söker deltagare till en studie om ORS

Karolinska institutet söker deltagare till en studie om ORS

Om du är du rädd för att andra tycker att du luktar illa så kan det handla om Olfactory Reference Syndrome (ORS). En person med ORS besväras av återkommande och påträngande tankar om att något är fel med den egna lukten. Ofta försöker man dölja eller kontrollera den...

Deltagare sökes till studie om anhörigas perspectiv på suicidvård

GPCC (Centrum för personcentrerad vård vid Göteborgs Universitet) söker deltagare till en forskningsstudie som handlar om anhörigas perspektiv på suicidpreventiv vård. Syftet är att undersöka hur man kan göra vården mer personcentrerad, stärka vårdkvaliteten och öka...
Karolinska Institutet efterlyser deltagare till studie

Karolinska Institutet efterlyser deltagare till studie

Tvångssyndrom (OCD) debuterar oftast under barndomen och forskning har visat att barn och syskon till personer som själva haft OCD löper en större risk att utveckla OCD. I det här forskningsprojektet vill vi utvärdera en riktad insats till föräldrar som har ett barn...
Delta i ny studie om unga med ocd i arbetslivet

Delta i ny studie om unga med ocd i arbetslivet

Vill du delta i en intervjustudie för att öka inkludering ochhållbarhet i arbetslivet för unga vuxna med ocd (tvångssyndrom)?Just nu pågår en studie vid Uppsala universitet som undersöker hur stöd ochinsatser för unga vuxna med ocd kan utvecklas för att främja...