Projektet ”Se ocd i skolan” behöver din hjälp!

Projektet ”Se ocd i skolan” behöver din hjälp!

OCD-föreningen i Uppsala län har fått medel från Postkodstiftelsen för ett pilotprojekt (förstudie) som pågår fram till 30 augusti 2019. Genom projektet vill vi förbereda en bredare insats för att öka kunskapen omOCD i skolan i hela landet. Vi söker nu deltagare...