Debatt: Motverka misslyckande i skolan genom tidig insats

Regeringen måste se till att ta fram statistik om elever med funktionsnedsättning, annars är det svårt att se om olika insatser har effekt eller inte. Det skriver OCD- förbundets ordförande Helena Rönnberg tillsammans med Elisabeth Wallenius, ordförande i...