2015

… beviljades OCD-förbundet extra ekonomiskt stöd från socialstyrelsen vilket möjliggjort att kunna sprida ökad information till nya målgrupper genom ett speciellt OCD-net. Den viktigaste insatsen inom förbundet gör alla de som arbetar inom de lokala föreningarna...

2013

… beviljades förbundet ytterligare ett tre-årigt arvsfondsprojekt vars ambition är att hjälpa barn och unga med OCD, enskilt eller i kombination med andra funktionsvariationer. Projektet Friskare med djur och musik övergick 2016 att bedrivas med stöd från andra...

2010

… beviljades förbundet ett treårigt projekt med arbetsnamnet Mamma jag har blivit knäpp, där barn och unga med OCD, och intilliggande funktionsvariationer, berättade i filmer om sina tankar, känslor och erfarenheter om OCD. Filmerna, som producerades under flera...

2009

… sluter Ananke ett samarbetsavtal med Studieförbundet Vuxenskolan. Förbundet firar 20-årsjubileum. Årets sommarläger äger rum på Bosöns folkhögskola på Lidingö.

2008

… anordnar förbundet som en del i Arvsfondsprojektet, konferensen ”Kunskap och samverkan” i Stockholm. Arbetet med implementering av stödgrupper och boendestödjarutbildningar fortsätter. Sommarläger hålls på Furuboda folkhögskola i Blekinge. De först...

2007

… fortsätter arbetet med de två Arvsfondprojekten. Inom ramen för ”Kunskapsprojektet påbörjas arbetet med att ta fram en kunskapsserie om olika undergrupper vid OCD. Förbundet får detta år en ny logotype. Tillsammans med tolv andra föreningar är förbundet med...