20/11 Föreläsning: Anhörig – så kan du stötta i behandlingen

20/11 Föreläsning: Anhörig – så kan du stötta i behandlingen

Att vara anhörig till en person med tvångssyndrom kan vara mycket krävande psykologiskt, tidsmässigt och ekonomiskt! I denna föreläsning berättar Linda Jüris om hur anhöriga kan vara delaktiga i KBT-behandling, men också om förhållningssätt gentemot personer med...