Brev från förbundet – fri användning

l

Till region och kommuner

Ansökan om dialog om ocd med Region Uppsala och länets kommuner för att stimulera långsiktig utveckling och förstärkning inom området psykisk hälsa och suicidprevention.

Läs hela brevet

l

Till SKR – Sveriges kommuner och regioner

Önskan om dialog med regionerna för att utveckla vårdens kunskaper om ocd.

Läs hela brevet

l

Om ökad forskning om ocd i skolan

Till Skolforskningsinstitutet och Specialpedagogiska skolmyndigheten om behovet av ökad forskning om ocd i skolmiljö, och ansökan om stöd till förbundet.

Läs hela brevet

l

Till ansvariga för skola och vård i kommuner och regioner

Till Nationella arbetsgruppen för VIP ADHD
och  Specialpedagogiska skolmyndigheten om önskad dialog om ocd med ansvariga för skola och vård i kommuner och regioner.

Läs hela brevet

Share This