Bli medlem

Medlems- och prenumerationsavgifter


Medlemskap A:
Medlemstidningen erhålls i både pappers- och PDF-format.                               200 kr

Medlemskap B:
Medlemstidningen erhålls endast i PDF-format.                                                  150 kr

Familjemedlemskap:
En person blir huvudmedlem, övriga blir familjemedlemmar.                               250 kr
Familjemedlem behöver ej bo på samma adress som huvudmedlemmen.
Huvudmedlemmen erhåller medlemstidningen i både pappers- och PDF-format.
Familjemedlem får om så önskas tidningen i PDF-format.
I familjemedlemskapet ingår även möjligheten att anmäla en bonusmedlem,
t. ex. en mor- eller farförälder eller person inom omsorgen.

Ungdomsmedlemskap:
Kan tecknas av personer i åldrarna 13–25 år.                                                        50 kr
Medlemstidningen erhålls i PDF-format.

Stödmedlemskap B:
Stöd för verksamheten inkl. medlemskap.                                                             500 kr
Medlemstidningen erhålls i både pappers- och PDF-format.

Prenumerationsavgift:
Prenumeration på Nytt om OCD, 1 år:                                                                   150 kr
OBS! Kan endast tecknas av kliniker, bibliotek, skolor och motsvarande.

 

OCD-förbundets PG-nummer är: 384873-6


Genom att bli medlem kan du hålla dig informerad om vad som sker i förbundet och i lokal-föreningarna. Som medlem får du även tidningen Nytt om OCD, fylld med intressanta artiklar om tvångssyndrom och tips om stöd och behandling samt annan aktuell information. Du stödjer dessutom som prenumerant vår verksamhet ekonomiskt vilket i sin tur kan hjälpa fler att klara sin vardag lite bättre. Sist men inte minst ökar antalet medlemmar OCD-förbundets tyngd när det kommer till arbetet med myndigheter och andra organisationer.

Välkommen som medlem!


 

 

Fyll i medlemsansökan nedan


Förnamn (obligatorisk)

Efternamn (obligatorisk)

Gatuadress (obligatorisk)

Postnummer (obligatorisk)

Ort (obligatorisk)

Telefon inkl riktnummer

E-post

Födelsedatum (ÅÅMMDD)Familjemedlem 1

Förnamn

Efternamn

E-post

Födelsedatum (ÅÅMMDD)Familjemedlem 2

Förnamn

Efternamn

E-post

Födelsedatum (ÅÅMMDD)Familjemedlem 3

Förnamn

Efternamn

E-post

Födelsedatum (ÅÅMMDD)Familjemedlem 4

Förnamn

Efternamn

E-post

Födelsedatum (ÅÅMMDD)Familjemedlem 5

Förnamn

Efternamn

E-post

Födelsedatum (ÅÅMMDD)Familjemedlem 6

Förnamn

Efternamn

E-post

Födelsedatum (ÅÅMMDD)