Offentligt finansierad behandling

Offentlig behandling


Listan beskriver modern, evidensbaserad OCD-behandling inom offentligt finansierad vård. Sidan är under uppdatering. Om du inte hittar något här i ditt närområde sök på psykiatri för din region.

 

OCD-behandlig för barn och ungdomar

BOTKYRKA, BUP
Tomtbergavägen 2
145 67 Norsborg
Tel: 08-514 528 50
Fax: 08-514 528 50

ESKILSTUNA
Barn och ungdomspsykiatrin

E-post: maria.maller@mse.dll.se
eller lars-goran.westling@mse.dll.se

FALKENBERG
Barn och ungdomspsykiatrin

Tel: 0346-561 25
E-post: britt-elna.ohlsson@lthalland.se

GÖTEBORG
Barn och ungdomspsykiatrin

OCD och Ångestmottagningen
Tel: 031-343 67 72
E-post: karin.a.melin@vgregion.se

HALMSTAD
Barn och ungdomspsykiatrin

E-post: per-gosta.holmlund@lthalland.se
eller annette.olander@lthalland.se

HUDIKSVALL
Barn och ungdomspsykiatrin

E-post: lena.margareta.jonsson@lg.se

JÖNKÖPING
Barn och ungdomspsykiatrin

Länssjukhuset Ryhov
551 85 Jönköping

KARLSTAD
Barn och ungdomspsykiatrin, OCD-teamet

Tel: 054-61 83 08
E-post: annika.ahlstrand@liv.se

KRISTIANSTAD
Barn och ungdomspsykiatrin

Tel: 044-13 23 00
E-post: barbro.v.bengtsson@skane.se

LUND
Barn och ungdomspsykiatrin, OCD-teamet

Tel: 046-17 43 83
E-post: liza.wihlborg@skane.se

MALMÖ
Barn och ungdomspsykiatrin, OCD-gruppen

Tel: 040-33 16 70
E-post: annakarin.apelgren@skane.se

UMEÅ
Barn och ungdomspsykiatrin, OCD-teamet

Tel: 090-785 66 47
E-post: annika.deverud.us@vll.se
eller lena.lofgren@us.vll.se

UPPSALA
Barn och ungdomspsykiatrin, OCD-teamet

Tel: 018-611 25 31
E-post: bengt.andersson@akademiska.se

STOCKHOLM
Vänd dig till Barn och ungdomspsykiatrin eller till din öppenvårdsmottagning och efterfråga OCD-behandling. Om resurser finns på den BUP-mottagning du tillhör sker behandlingen där annars remitteras du till BUP OCD. Det finns även internetbehanling för ungdomar på BIP OCD.
http://www.bup.se/sv/Hitta-Mottagning/

SKELLEFTEÅ
Barn och ungdomspsykiatrin

E-post: annika.lundgren@vll.se

STOCKHOLM
BUP Verksamhetsområde sydväst

Huddinge 
Paradistorget 4, 5 tr
141 47 Huddinge
Tel: 08-514 529 00
Frågor om KBT/OCD handhas av psykolog Marie Rosén Wattis

SÖDERTÄLJE
Dalgatan 35
151 34 Södertälje
Tel: 08-550 915 50
Fax: 08-550 869 95

VÄXJÖ
Barn och ungdomspsykiatrin

Tel: 0470-601 07,
E-post: ulf.karlen@ltkronoberg.se

ÖREBRO
Barn och ungdomspsykiatrin

Tel: 019-602 57 25
E-post: christine.johansson@orebroll.se

 

OCD-behandling för vuxna

INTERNETPSYKIATRI
För alla över 18 år i hela landet
https://www.internetpsykiatri.se/

LUND
Psykiatriska mottagningen
Kioskgatan 19
221 85 Lund
Tel: 046-17 88 00

Öppenvårdsmottagningen i Lund bedriver evidensbaserad OCD-behandling, individuellt.
Teamet består av 4 terapeuter. Du behöver remiss från din vårdcentral.

SKELLEFTEÅ
Skellefteå lasarett, psykiatriska kliniken,
Marie Holmgren
Tel: 0910-58 03 35 eller 070-335 87 68

STOCKHOLM
Psykiatri Nordväst – Ångestenheten, Karolinska universitetssjukhuset.

Kontaktperson: Yvonne Sedlenieks, sekreterare
E-post: angestenheten@sll.se
Utredning av OCD och OCD spektrumsyndrom.
Behandling av OCD och BDD i grupp och individuellt.

STOCKHOLM
Psykiatri Sydväst – Karolinska universitetssjukhuset Huddinge
De huvudsakliga delarna i vår verksamhet är:

• Psykiatrisk utredning och bedömning, inkluderande strukturerad diagnostik och symtomskattning.
• Bedömning vad gäller farmakologisk behandling, inkluderande eventuell farmakologisk optimering.
• Individuell KBT-behandling.

Vilka patienter tar vi emot?
Vi tar emot patienter på remiss för bedömning enligt ovan.
Vi uppskattar om patienten genomgått någon form av strukturerad diagnostik (t.ex. basutredning).
Om ni är osäkra om ni skall remittera eller inte – hör då gärna av er till oss via telefon eller mail för en diskussion!

Vilka patienter tar ej emot?
Från 090901 tar vi inte längre emot patienter med andra ångestsyndrom än tvångssyndrom.

Om du har ytterligare frågor, kontakta
Svenska OCD-förbundets kansli.
Tel: 08-628 30 30
E-post: mailbox@ocdforbundet.se

 


> Tillbaka till Behandling