Behandling

Behandling


Behandlingsformer mot OCD och besläktade syndrom inkluderar kognitiv beteendeterapi (KBT) och läkemedel. Antingen används de var för sig eller i kombination. I mycket svåra fall kan kirurgi tillämpas, men detta är än så länge ovanligt.

I den här sektionen kan du läsa mer om de olika behandlingsformerna. Här kan du också få tips om såväl egenbehandling som vart du kan vända dig för professionell hjälp.