Årsstämman 2021

Kallelse till Svenska OCD-förbundets årsstämma

 

Välkommen till stämman som äger rum i förbundets Zoom-rum måndagen den 10 maj kl 18.00.

Denna kallelse sänds endast ut digitalt, samt kommer att finnas på förbundets webbsida (ocdforbundet.se).

Lokalföreningarna utser ombud till stämman. Föreningar med upp till 300 medlemmar har rätt att utse två ombud vilket gäller samtliga föreningar utom Göteborgsföreningen, som har rätt att utse tre ombud, och Stockholmsföreningen, som med över 500 medlemmar har rätt att utse fyra ombud.

Stämmoombud och ersättare anmäls till förbundsstyrelsen senast 40 dagar innan förbundsstämman.

Anmälan till info@ocdforbundet.se eller till kansliet på 08-628 30 30.

Stämmohandlingar och länk till Zoom-rum sänds ut till anmälda ombud senast 30 dagar före stämman. Handlingar kommer också att finnas på förbundets webbsida.

Förutom sedvanliga årsmötesärenden kommer förslag till nya stadgar att behandlas på stämman.

 

Hälsningar Lena Nilsson

Ordförande Svenska OCD-förbundet

Datum att ha koll på

4 februari
Kallelse till årsstämman

1 april
Senaste datum för föreningen att skicka ombud och ersättare till stämman.

10 april
Senaste dagen för att få handlingar till stämman, samt länk till Zoom-rum, från kansliet.

10 maj
Årsstämma på Zoom

Share This