Att vara släkt och vänner till någon med ocd

Den nära kretsen kring någon med ocd kan vara ett stort stöd för hela familjen. En mor- eller farförälder, bonusförälder, kusin, granne eller nära vän kan avlasta en uttröttad förälder och vara en ventil för ett försummat syskon eller för den som själv har ocd.

Men precis som för närmast anhöriga är det också för personer i den nära kretsen ibland en knepig avvägning mellan att bekräfta och uppmuntra och att inte fastna i en sorts medberoende av försäkringar.

Saga och Isabelle om sin vänskap.

Saga: Vi jobbar fram strategier tillsammans

Saga är nära vän till Isabelle som har tvång kring sin hälsa. Läs Sagas berättelsen  om hur hon stöttar utan att åsidosätta sig själv.

Läs mer

 • Lärarna i hans skola har i flera fall, huvudsakligen fått för sig att han är lat när han har svårt att komma igång. Lärarna har inte riktigt förstått när jag sökt förklara.


  Anhörig, OCD-förbundets medlemsenkät

 • Tidigare kunde jag inte ta hem någon på grund av bacillskräcken. Han blev förtvivlad. Kunde till exempel inte sitta på den stolen där gästen suttit.


  Anhörig, OCD-förbundets medlemsenkät

 • Att leva med ett barn som har en psykisk sjukdom är som att leva ett liv hemma, och ett annat ute i samhället, på jobbet och bland vänner.


  Helena, mamma till dotter med ocd, i Nytt om OCD, nr 4/2020

 • Vi kan inte ha ett normalt socialt umgänge. Jag är alltid orolig, på spänn. Är hela tiden ’tre steg före’ för att undanröja sådant som kan väcka ångest hos honom.


  Anhörig, OCD-förbundets medlemsenkät

 • Fånigheter tänkte jag först. Efterhand förstod jag allvaret och plågan. Det hela hade börjat, berättade hon, redan före tio års ålder. Hon ville inte tala om saken då.


  Anhörig, OCD-förbundets medlemsenkät

 • Det enda jag vill som mamma är ju mina barns bästa. Jag skulle gärna ta ocd-skiten själv, bara han fick leva sitt liv.


  AnnKatrin, mamma till son med ocd, i Nytt om OCD, nr 4/2020

 • Vi tvingas leva i den 'sjukes' verklighet och ta del av all ångest, samtidigt som vi måste leva i vår egen verklighet, fylld av frustration, grusade förhoppningar och ensamhet. 


  Anhörig, OCD-förbundets medlemsenkät

Läs mer om att vara anhörig

Stöd till anhöriga.

Psykologens tips: Stötta genom samtal

Genom motiverande samtal kan du stötta en anhörig med ocd att söka hjälp.

Läs mer >>

Stöd till anhöriga.

Anhöriga har rätt till stöd

Kommunerna ska underlätta de anhörigas situation, men rätten till stöd är relativt okänt.

Läs mer >>

Share This