OCD-förbundet i Almedalen

OCD-förbundet var i Almedalen i år 2018 och har gjort mycket bra och nyttigt för vår verksamhet.

 


OCD-förbundet är i Almedalen – del 5

Det blev den största Mångfaldsparaden när Almedalen enades för människors lika värde.

Alla läkare behöver grundläggande kunskaper i psykiatri och även praktisk erfarenhet. När sjukskrivningar på grund av psykiatriska diagnoser ökar känns det väldigt fel att ta bort de tre månaderna inom psykiatrin som alla läkare haft under sin AT-tjänstgöring. Men ett sådant förslag finns.

Det protesterar OCD-förbundet mot, och det var också en fråga som Susanna Wersäll tog upp när det var dags för de sista politikerutfrågningarna i Almedalen. Men vi fick inget svar.

På bilderna ser du panelen med representanter från olika organisationer, Acko Ankarberg från KD och utfrågaren Eva Hamilton. Och också en bild från PRIDE-manifestationen.

Här kan du lyssna och se alla utfrågningar och också läsa sammandrag av politikerutfrågningarna.
http://funktionsratt.se/vart-arbete/almedalen/pressapartierna/

Text och bild: Anna Fredriksson

OCD-förbundet är i Almedalen – del 4

Susanna Wersäll och Marcus Oscarsson

I dagens politikerutfrågning i Almedalen blev eftersnacket bäst.

Många av representanterna i panelen efterlyste större tydlighet från M i funktionsrättsfrågorna. Hur ser man egentligen på huvudmannaskapet och på vad rätten till lika villkor som personlig assistens innebär och får kosta?

Ann-Britt Åsebol, som sitter i socialutskottet och har lång erfarenhet från skolan som lärare, kunde inte ge besked om hur de som håller i budgeten hos moderaterna slutligen tar ställning.

Att moderaterna ännu inte tagit beslut i olika frågor kan vi också välja att se positivt. Det betyder att det fortfarande finns en möjlighet för oss i organisationerna att påverka dem i rätt riktning.

– Den chansen måste vi ta!  säger Susanna Wersäll från OCD-förbundet. .

OCD-förbundet tog också upp att lärarutbildningen måste ge större kunskap om psykisk ohälsa, som till exempel OCD. Det här behöver ske snabbt.

Autism och Aspergerförbundet lyfte rätten till egen försörjning.

– Idag blir arbetsmarknaden allt tuffare. Det måste finnas ett klimat på arbetsplatserna där människor kan komma till sin rätt och må bra, säger Susanna.

På TV4:s scen intill gjorde Marcus Oscarsson en genomgång av hur partierna tidigare positionerat sig och nu förflyttat sigi flyktingfrågan.

Tänk vad bra om Marcus kunde göra samma tydliga genomgång med våra frågor, tycker vi som är här i Almedalen från OCD-förbundet.

Här hoppas vi att vi i samarbete inom Funktionsrätt Sverige kan ge Marcus allt underlag han behöver.
Tänk vad bra för väljarna att få den informationen!

Lyssna, och titta på hela utfrågningen här:

Funktionshinderrörelsen pressar partierna inför valet 2018

Ge gärna respons!!

Text och bild: Anna Fredriksson

OCD-förbundet är i Almedalen – del 3

Miljön vid psykisk-hälsa-huset i Almedalen är rofylld och avslappnande.

–Seminarier om psykisk ohälsa som rör barn och unga röner stort intresse här i Almedalen. Intresset är också stort för egna berättelser, säger Lisa Ringström, kommunikatör på NSPH, nationell samverkan för psykisk hälsa. OCD-förbundet är en av 13 medlemmar i NSPH och information från oss finns att ta med sig för alla som besöker psykisk hälsa-huset i Almedalen. De flesta som kommer och lyssnar på seminarierna är ideellt engagerade eller jobbar med frågor om psykisk hälsa. Lisa Ringström skulle önska sig fler seminarier om möjligheter och svårigheter med digitalisering av vården vid psykisk ohälsa. Och om artificiell intelligens som hjälpmedel för att fånga upp psykisk ohälsa.

Här kan ni också titta själva- ge gärna respons!! funktionsratt.se/vart-arbete/almedalen/pressapartierna/

Text och bild: Anna Fredriksson

OCD-förbundet är i Almedalen – del 2

Idag var OCD-förbundets Susanna Wersäll samtalsledare under för- och eftersnacket när utbildningsminister Gustav Fridolin, MP, stod i tur att frågas ut om funktionsrättspolitiken i Almedalen. Under Susannas ledning blev det ett bra och klargörande samtal i panelen som tog upp olika skolfrågor där de hoppades på svar från utbildningsministern. Jonas Franksson från Stil, berättade också om LSS uppkomst, hur vi varit stolta över lagen och hur den försvagats de senaste tio åren genom ändrad tillämpning. 2000 personer har förlorat assistanstimmar och det har blivit svårare att få ledsagning.

OCD-förbundet berörs av en förändrad tillämpning av lagen eftersom våra medlemmar också i vissa fall kan omfattas av LSS, till exempel om man har behov av särskilt boende. Gustav Fridolin visade att han är engagerad i de här frågorna genom att han är den enda partiledaren under veckan som själv kom och tog frågorna. Men han ifrågasattes av panelen eftersom han lovat förbättringar av lagen för fyra år sedan och vi fått se motsatsen. Fridolin kontrade med att lagen visat sig för svag och otydlig.

På skolområdet fick Gustav Fridolin en del beröm men också frågor där panelen önskade se förbättringar, till exempel gäller det kompetensen hos lärare om olika funktionsvariationer.

– OCD-förbundet kommer att medverka i fler paneler under veckan. Dagens diskussion för in diskussionen på att nedsärkningar inom LSS står i motsats till att barnkonventionen står i begrepp att bli svensk lag. När det är för otydligt hur lagen ska tolkas riskerat det att få fel effekter,  säger Susanna Wersäll.

 

Här kan du själv lyssna och se utfrågningen

 

 

Vill du kommentera utfrågningarna skriv gärna till oss här på Facebook. Använd #funkpol och #pressapartierna så samlas alla kommentarer på samma ställe.
Här kan ni också titta själva- ge gärna respons!! funktionsratt.se/vart-arbete/almedalen/pressapartierna/

Text och bild: Anna Fredriksson

OCD-förbundet är i Almedalen!

Här är vi tillsammans med en rad andra föreningar, bland annat Funktionsrätt Sverige med och arrangerar partiutfrågningar.

”Funktionshinderrörelsen pressar partierna – valet 2018
Skarpt läge dagligen med Eva Hamilton”

Du kan se alla utfrågningar direkt eller efteråt om du går in på funktionsratt.se

Här är schemat:
Söndag 1/7 12-13 Vänsterpartiet
I för- och efterpanelen Susanna Wersäll från OCD-förbundet
Måndag 2/7 10-11 Miljöpartiet
Samtalsledare för- och efterpanel Susanna Wersäll OCD-förbundet

Tisdag 3/7 12-13 Centerpartiet
13-14 Liberalerna

Onsdag 4/7 09-10 EVENTUELLT Moderaterna
Susanna Wersäll, OCD-förbundet i för- och efterpanel

Torsdag 5/7 11-50-12.50 Kristdemokraterna
Susanna Wersäll, OCD-förbundet i för- och efterpanel
13-14 Socialdemokraterna

Vi kommer att ta upp bland annat:

  • Tidigt stöd till barn och unga, inte minst i skolan
  • Bättre tillgång till vård och behandling, även komplementär
  • Rätt till en ekonomi att leva, inte bara överleva på
  • Ett liv fritt från diskriminering, ställ ingen utanför
  • Uppmärksamma anhörigas situation
  • LSS ska utvecklas – inte avvecklas. Rätta till de systemfel som finns.
  • Barnkonventionen stärker barnens rättigheter, ej genomtänkta neddragningar i LSS kommer medföra att fler troligen kommer att åberopa kränkning.

 

Vill du kommentera utfrågningarna skriv gärna till oss här på Facebook. Använd #funkpol och #pressapartierna så samlas alla kommentarer på samma ställe.
Här kan ni också titta själva- ge gärna respons!! funktionsratt.se/vart-arbete/almedalen/pressapartierna/

Text och bild: Anna Fredriksson