Aktiviteter/projekt

Aktiviteter/projekt


Svenska OCD-förbundet bedriver flera projekt och aktiviteter med syfte att stödja personer med egen erfarenhet av OCD och/eller OCD-relaterade tillstånd och deras anhöriga.

Förbundet erbjuder också utbildningar för personal inom kommun och landsting som i sitt arbete kommer i kontakt med personer med OCD och OCD-relaterade sjukdomar.

Läs vidare i den här sektionen och anmäl dig till olika aktiviteter eller beställ en utbildning.