Stödgrupper

Stödgrupper – för personer med OCD (tvångssyndrom) och deras anhöriga/närstående


Svenska OCD-förbundet anordnar stödgrupper i studiecirkelform. Stödgruppen träffas vid 10 tillfällen för att gemensamt gå igenom ett studiematerial om OCD och relaterade syndrom.

Kursinformation:
Gruppen består av 6-10 deltagare samt 2 kursledare med egen erfarenhet av OCD och/eller erfarenhet som anhörig.
I gruppen får man ingen behandling men mycket information samt stöd från andra i samma situation. Informationen och kursmaterialet behöver inte följas slaviskt, utan är snarare tänkta att stimulera till egna frågor och diskussioner i gruppen. Kursedarna har tillgång till handledning från personal inom psykiatrin, med kunskap om OCD och med KBT-kompetens.

Studiematerialet är framtaget av Neuropsykiatriska behandlingsenheten, OCD-teamet BUP i Uppsala i samarbete med Svenska OCD-förbundet, och innehåller informationsfilmer, skriftlig information, diskussionsfrågor och hemuppgifter med följande teman:

 • Vad är OCD?
 • En psykologisk modell av OCD
 • Effekter av OCD för anhöriga
 • Behandling med KBT:
  • analys
  • målformulering
  • demonstration
  • beteendetest
  • exponering med ritualprevention
 • återfallsförebyggande åtgärder
 • Andra relaterade syndrom
 • Lära sig leva med OCD
 • Att söka hjälp

 

Prisinformation:
Då Svenska OCD-förbundet anordnar stödgrupper är priset för enskilda medlemmar 350:-/medlem

Vid beställning från kommun eller landsting, att starta en stödgrupp är priset 25.000:- Priset inkluderar: 10 träffar à 2 timmar, grupp om högst 10 deltagare mervärdesskatt debiteras ej.
Kunden debiteras ev reskostnader för 2 kursledare.

För information och beställning:
Svenska OCD-förbundet, kansli: 08-628 30 30
info@ocdforbundet.se

 


Kontaktpersoner:

Malmö
Gunnel Gudbrand
Telefon: 070-695 91 11
E-post: gunnel.gudbrand@telia.com

Östra Skåne/Blekinge
Kerstin Evesson
Telefon: 044-430 11
E-post: kerstin.evesson@bredband.net

Göteborg
Gunilla Johnson
Tel: 070-752 40 92
E-post: gunilla_johnson@tele2.se

Kristinehamn
Katriina Hugosson
Telefon: 070-512 24 18
E-post: sjohaga@gmail.com

Uppsala
Gunilla Ekholm
Telefon: 073-501 71 51
E-post: gunillae2@gmail.com

Övriga landet
Tel: 08-628 30 30
E-post: info@ocdforbundet.se


> Informationsblad Stödgrupper (PDF)