Tvångssyndrom (OCD) debuterar oftast under barndomen och forskning har visat att barn och syskon till personer som själva haft OCD löper en större risk att utveckla OCD. I det här forskningsprojektet vill vi utvärdera en riktad insats till föräldrar som har ett barn mellan 5 och 12 år. Syftet med insatsen är att öka kunskapen och förståelsen om hur man kan stötta sitt barn i olika situationer och hur problem med OCD kan förebyggas.

Studien riktar sig till de familjer där barnet antingen har milda symtom på OCD, men som inte begränsar barnet i vardagen, eller där det sedan tidigare finns minst en förälder eller syskon som någon gång haft OCD. Det vi vill undersöka är om föräldrainsatsen kan minska risken för att barn utvecklar problem med OCD.

Vill du veta mer? Klicka på länken: https://nyheter.ki.se/har-ni-ocd-i-familjen-vill-du-minska-risken-for-att-ditt-barn-utvecklar-ocd

Vid frågor kontakta projektledare Kristina Aspvall, Leg psykolog: kristina.aspvall@ki.se

Share This