Andra artiklar

Samtalsgrupp om ocd, start 13/2

Samtalsgrupp om ocd, start 13/2

Lär dig mer om ocd, behandling och hälsa samtidigt som du får möta andra med liknande erfarenheter! Kursen pågår i 12...

Nya vänner – hur gör man?

Nya vänner – hur gör man?

Att ha goda relationer är viktigt både för vår psykiska och fysiska hälsa – men hur gör manför att träffa nya vänner i...

Delta i enkät om psykisk ohälsa

Har din psykiska hälsa någon gång hindrat dig från att gå i skolan, arbeta, utbilda dig eller genomföra annat som varit viktigt för dig? Har du någon gång fått vård eller stöd för din psykiska hälsa? Eller är du anhörig till någon som fått vård och stöd för sin psykiska hälsa, eller vars psykiska hälsa hindrat dem från att göra det de vill?

Den 10 oktober 2024, på världshälsodagen för psykisk hälsa, släpper NSPH för första gången en årligen återkommande rapport om livsvillkoren för personer med psykisk ohälsa. I år fokuserar de på hur den ekonomiska situationen ser ut. Nu behöver de din hjälp att kartlägga hur livsvillkoren ser ut för personer som lever med psykisk ohälsa och för deras anhöriga.

Enkäterna går att svara på mellan 8 januari och sista februari 2024.

Läs mer här 

2024-01-15

Liknande artiklar…

Share This