Besväras du av tvångstankar eller tvångshandlingar? Delta i en ny KBT-studie

Forskare vid Region Stockholm i samarbete med Karolinska Institutet genomför en studie där individuell KBT jämförs med ett nytt format för gruppbehandling. Du som är över 18 år som lider av tvångssyndrom är välkommen att delta.

Läs mer

Share This