Andra artiklar

Samtalsgrupp om ocd, start 13/2

Samtalsgrupp om ocd, start 13/2

Lär dig mer om ocd, behandling och hälsa samtidigt som du får möta andra med liknande erfarenheter! Kursen pågår i 12...

Delta i enkät om psykisk ohälsa

Delta i enkät om psykisk ohälsa

Har din psykiska hälsa någon gång hindrat dig från att gå i skolan, arbeta, utbilda dig eller genomföra annat som...

22/4 Föreläsning: Ungdomar med bdd – när att titta sig i spegeln blir en daglig kamp

Bdd (dysmorfofobi) är en diagnos som få känner till, men är vanligare än man tror. Ungdomar med dysmorfofobi mår mycket dåligt över sitt utseende, ägnar mycket tid åt det och undviker ofta situationer med många människor. Även självskada och långvarig skolfrånvaro är vanligt. Om de negativa tankarna kring utseendet leder till ångest, låg självkänsla och begränsar det dagliga livet kan det vara dags att söka hjälp.

Här berättar psykologen Anita Birovecz om hur bdd yttrar sig och hur psykologisk behandling för bdd går till. Hur går en exponeringsövning till rent konkret? Vad kan man göra när ungdomen inte vill gå i behandling, utan önskar genomföra skönhetsingrepp? Hur kan man som anhörig stötta en ungdom med bdd? Finns det något som skolan kan göra?

Anita Birovecz är legitimerad psykolog och doktorand och jobbar på BUP OCD och relaterade tillstånd i Stockholm.

I slutet av föreläsningen finns det möjlighet att ställa frågor.När: 22/4 kl 18.00–19.30
Var: https://us02web.zoom.us/j/82826145134

Du behöver inte anmäla dig.

2023-11-17

Liknande artiklar…

Share This