Susanna Wersäll  är projektledare för  OCD-förbundets projekt Friskare med djur och musik. Det är ett hälsoprojekt med läger och aktiviteter för barn med OCD.  Susanna  kommer att berätta hur djur och musik kan stötta barn med OCD. På vilket sätt kan vi stötta barn med OCD så att det sk ” lugn och ro” systemet stimuleras samt identiteten.

Projektet har utvecklats i samverkan med BUP i Lund, och bygger också på psykoedukativt stöd, barnen stöttar varandra.

När: 3/4 2023, kl 18.00 – 19.30

Var: Zoom. Länk läggs ut samma dag som föreläsningen.

Du behöver inte anmäla dig.

Foto: Marc Femenia

Share This