En paneldiskussion om några medlemmars upplevelser av att ha svårigheter med ocd under sin skoltid och hur det påverkade deras mående, skolprestationer och relationer med skolkamrater och lärare. Samtalet leds av Klas Lionell.

Share This