Marie kommer att prata om hur hon ser på samsjukligheten mellan ocd och ätstörningar. Vad finns det för forskning på området? Hur ser kunskapsläget inom vården ut och upplever hon någon skillnad mellan när hon sökte vård för ocd år 2008 jämfört med år 2022.

När: 17/4 kl 18:00-19:30

Var: På Zoom. Länk läggs ut samma dag.

Du behöver inte anmäla dig.

Share This