Andra artiklar

Anhöriga har rätt till stöd

Anhöriga har rätt till stöd

Du som är anhörig har enligt lag rätt att få stöd från din kommun. Men hur stödet ser ut i praktiken skiljer åt mellan...

Vill du delta i en enkät om sexuell hälsa?

Hur påverkas din sexualitet av att du lever med ocd eller en närliggande diagnos som bdd, trichotillomani, dermatillomani eller samlarsyndrom?

Just nu genomför Funktionsrätt Sverige projektet ”Min sexualitet – min rätt där” tillsammans med RFSU. Syftet är att stärka sexuell och reproduktiv hälsa för personer med funktionsnedsättning och/eller kronisk sjukdom.

En del i projektet är en stor enkätundersökning som riktar sig till alla personer med kronisk sjukdom och/eller funktionsnedsättning i Sverige och som är över 15 år.

Du som svarar är helt anonym och materialet hanteras av marknadsundersökningsföretaget Ipsos. Vill du få enkäten i pappersform eller via telefon finns det möjlighet att göra det. Kontakta då Ipsos (kontaktuppgifter finns här.)

Här läser du mer om enkäten
Här kommer du till enkäten

Enkäten kommer att vara öppen från och med nu och fram till den 28 februari 2021.

Fakta:
Funktionsrätt Sverige är ett förbund för handikapprörelsen i Sverige. Svenska OCD-förbundet är medlemmar där.

2021-02-10

Liknande artiklar…

Anhöriga har rätt till stöd

Anhöriga har rätt till stöd

Du som är anhörig har enligt lag rätt att få stöd från din kommun. Men hur stödet ser ut i praktiken skiljer åt mellan...

Share This