Har skolan som ditt barn går i koll på ocd (tvångssyndrom)? Tyvärr har de inte alltid det.

Det vill Svenska OCD-förbundet ändra på, och därför har vi startat onlinekursen ”Se ocd i skolan” för skolpersonal, där de på ett enkelt sätt får lära sig om ocd, hur tvång kan upptäckas och hur dessa elever kan stöttas på ett bra sätt.

Om skolan får mer kunskap om ocd kan det få följande effekter:

  1. Skolan kan stötta elever med ocd
  2. Elever med ocd får bättre kunskaper, och högre sannolikhet för att fullfölja grundskolan och gymnasiet
  3. Fler elever med ocd kan upptäckas i ett tidigare stadium

Skriv ett mejl till rektor eller elevhälsan på ditt barns skola. Du kan använda hela eller delar av brevet nedan om du vill.

Tack för att du hjälper oss att sprida kunskap om ocd!

Förslag på brev till skolpersonal:

Hej!

Vad vet din skola om tvångstankar och tvånghandlingar? Enligt WHO drabbas cirka 5 procent av befolkningen av ocd (tvångsyndrom), och för de allra flesta debuterar sjukdomen under skoltiden. Det handlar alltså om i snitt en elev per klass med ocd eller en närliggande diagnos (som bdd eller samlarsyndrom). Dessa elever presterar ofta på en mycket lägre nivå än de skulle kunna, och löper risk att inte klara skolan enligt en undersökning från Karolinska Institutet.

Här är några exempel på tvångstankar som kan vara till hinder i skolarbetet:

”Tänk om jag sätter mitt finger under nålen på symaskinen på slöjden.”
”Tänk om jag sätter mig på golvet på idrotten där någon har gått med smutsiga skor.”
”Tänk om jag inte får bort all smuts när jag tvättar händerna efter att ha varit inne på skoltoaletten. Jag känner aldrig att jag blir riktigt ren, hur länge jag än tvättar dem.”

Att upptäcka elever i tid sparar pengar för skolan och ökar chansen för eleven till en bättre skolgång och ett bättre liv. Med behandling vid tidig upptäckt kan runt 80 procent av eleverna med ocd genomföra sina studier på ett bra sätt.

Jag vill tipsa om Svenska OCD-förbundets nya onlinekurs för skolpersonal – ”Se ocd i skolan”.


Hur:
Studietiden är 10 timmar (två timmar/vecka i fem veckor). Kursen omfattar texter och filmer (de flesta är inspelade i skolmiljö). Runt 75 procent är självstudier, och deltagarna väljer själv när de vill koppla upp sig på e-skolan. 

När:
Nästa kurs börjar den 15 mars  

Mer info och anmälan:
ocd-forbundet.se/e-kurs-for-skolpersonal

Vänliga hälsningar
NN

Share This