Andra artiklar

Bilden visar ett demonstrationsplakat för funktionsrätt

De med funktionsnedsättning drabbas hårt av coronapandemin

Coronapandemin drabbar oss alla, men personer med funktionsnedsättningar drabbas hårdast, skriver Funktionsrätt Sverige i ett pressmeddelande. De ser idag försämringar av hur Sverige efterlever FN:s funktionsrättskonvention.

”Vi kan se en tydlig tillbakagång på flera områden”, säger Elisabeth Wallenius, Funktionsrätt Sveriges ordförande. ”Det handlar exempelvis om tillgång till vård- och omsorg, LSS-insatser, fungerande utbildning och ekonomisk trygghet. Coronapandemin är ett stresstest som blottlägger och fördjupar redan befintliga sprickor i hur Sverige lever upp till konventionen.”

Läs hela pressmeddelandet

2020-11-16

Liknande artiklar…

Share This