Andra artiklar

Anhöriga har rätt till stöd

Anhöriga har rätt till stöd

Du som är anhörig har enligt lag rätt att få stöd från din kommun. Men hur stödet ser ut i praktiken skiljer åt mellan...

Bilden visar ett demonstrationsplakat för funktionsrätt

De med funktionsnedsättning drabbas hårt av coronapandemin

Coronapandemin drabbar oss alla, men personer med funktionsnedsättningar drabbas hårdast, skriver Funktionsrätt Sverige i ett pressmeddelande. De ser idag försämringar av hur Sverige efterlever FN:s funktionsrättskonvention.

”Vi kan se en tydlig tillbakagång på flera områden”, säger Elisabeth Wallenius, Funktionsrätt Sveriges ordförande. ”Det handlar exempelvis om tillgång till vård- och omsorg, LSS-insatser, fungerande utbildning och ekonomisk trygghet. Coronapandemin är ett stresstest som blottlägger och fördjupar redan befintliga sprickor i hur Sverige lever upp till konventionen.”

Läs hela pressmeddelandet

2020-11-16

Liknande artiklar…

Anhöriga har rätt till stöd

Anhöriga har rätt till stöd

Du som är anhörig har enligt lag rätt att få stöd från din kommun. Men hur stödet ser ut i praktiken skiljer åt mellan...

Share This